Thẻ: Ricardo Bofill

Ricardo Bofill Leví là kiến trúc sư người Tây Ban Nha, là trưởng văn phòng kiến trúc quốc tế và thiết kế đô thị Ricardo Bofill Taller de Arquitectura năm 1963. Ông sinh ra trong một gia đình truyền thống xây dựng ở Barcelona năm 1939.